Frågor och svar


Hyra förråd

Hur gör jag när jag vill hyra förråd hos Instorage?

Att hyra self storage hos oss är enkelt. Du sköter hela din beställning på vår hemsida. När du genomfört din beställning kan du få tillgång till ditt förråd redan samma dag om du så önskar eller från ett senare datum som du själv väljer.

 1. Välj anläggning och förråd på vår hemsida instorage.se

 2. Boka förrådet. Du kan välja att flytta in direkt eller vid ett senare datum.

 3. Packa och flytta in

Hur lång uppsägningstid är det på mitt hyresavtal?

Uppsägningstid, under innevarande månad om uppsägning sker dag 1-14, avtalet förlängs annars automatiskt med en månad. Förutsatt att du inte bundit upp dig på en längre hyresperiod via t ex en kampanj hyra minst 3 månader el dylikt.

Hur säger jag upp mitt hyresavtal?

Maila info@instorage.se för uppsägning senast den 14e i en månad. Skriv ditt namn, orten du hyr ditt förråd på samt till vilket månadsskifte du vill avsluta din hyresperiod. Du får då en bekräftelse per mail från oss på din uppsägning.

Hur betalar jag för mitt förråd?

En faktura skickas med e-post alt e-faktura. Du betalar därefter hyra med uppgifterna på fakturan. OBS! Du måste alltid betala till den sista i en månad oavsett om du väljer att flytta ut i början av månaden eller senare under månaden. Instorage nyttjar förskottshyra vilket gör att du kan behöva betala direkt till vårt swishnummer. 

Hur får jag kod och nyckel till mitt förråd?

När du har slutfört din beställning skickar vi ett mail till dig med all information du behöver angående din personliga kod samt hur du kommer in i anläggningen.

Ditt lås och nyckel finns i anläggningen när du kommer dit första gången.

Tillgänglighet

Vilka tider har jag tillgång till mitt förråd?

OBS! Avvikande öppettider till vår anläggning i Arninge som är öppen kl 08-17:15 varje dag. 

Instorage erbjuder en väldigt fexibel self storage lösning och du har tillgång till ditt förråd 365 dagar om året, från 8 på morgonen till 17:15 på kvällen.

Hur kommer jag åt mitt förråd?

När du bokar ditt förråd får du en personlig kod som ger dig tillträde till byggnaden. Vid inflytt får du låna en låscylinder och nyckel som du använder för att låsa förrådet.

Vad gör jag om jag tappar bort min nyckel till förrådet?

Då kontaktar du oss via mail eller telefon så att vi kan hjälpa dig med att ta bort ditt gamla lås och sätta i ett nytt.

OBS! Det är bara auktoriserad personal som på uppdrag av Instorage som får ta bort låset ifall du har tappat bort nyckeln.

Jag har tappat bort min kod. Vad gör jag nu?

Det är viktigt att du omedelbart tar kontakt med oss via mail eller via telefon ifall du har tappat bort din kod så att vi kan inaktivera din gamla kod och ge dig en ny.

Kan jag ge någon annan tillträde till mitt förråd?

Ja. Du kan lämna kod och nyckel till tex en familjemedlem eller en annan betrodd person. Du ansvarar dock alltid för de personer som du har gett tillträde till anläggningen och att de efterföljer gällande avtal och regler.

När kan jag komma åt mitt förråd?

Du har tillträde till ditt förråd 365 dagar om året från morgon till kväll, kl 08-17:15.

OBS! Avvikande öppettider till vår anläggning i Arninge som är öppen kl 08-17:15 varje dag. 

Förråd & anläggning

Vilka förrådsstorlekar finns det?

I våra self storage anläggningar erbjuder vi följande storlekar:

 • 1,5 m²

 • 3m²

 • 6m²

 • 9m²

 • 12m²

 • 15,5m²

 • 18m²

 • 20m²

(Takhöjden är ca 2,7 meter)

Finns det hiss i anläggningen?

I våra anläggningar finns en rymlig hiss för åtkomst av förråd som ligger på hissplan. Man kan också välja att hyra förråd på entréplan eller med direktåtkomst på markplan utifrån.

OBS! Vår anläggning i Arninge har en s k mellanstor plattformshiss, dvs du håller in hissknappen vid nyttjandet, och hissen är något mindre än de övriga anläggningarnas hissar.

Är förrådet uppvärmt?

Vi är måna om att dina saker förvaras tryggt utan yttre påverkan. För att undvika fukt och andra problem som kan uppstå vid kallförvaring är alla förråd i våra self storage anläggningar uppvärmda.

Finns det vagnar att låna vid self storage-anläggningen?

I kundentrén finns stabila vagnar att låna för att underlätta i- och urpackning av saker i ditt förråd.

Vad innebär magasinering med self storage?

Du hyr ett eget förråd på en anläggning. Du har access till anläggningen med en personlig kod. Du är den enda som har nyckeln till just ditt förråd. Hos Instorage har du tillgång till ditt förråd 365 dagar om året.

Vilka olika typer av förråd använder Instorage?

Alla våra förråd är uppvärmda och torra. Vi har en rad olika storlekar på förråd för att kunna fylla ditt förvaringsbehov.

Det finns tre kategorier av förråd:

 1. Direktåtkomst:
  Dessa förråd har ingång från utsidan av anläggningen vilket innebär att du kan köra ända fram till dörren vid lastning och lossning.

 2. Entréplan:
  Dessa förråd är belägna på entréplan. Man behöver inte åka hiss för att komma till förrådet.

 3. Hissplan:
  Dessa förråd kommer du enkelt åt via en rymlig hiss.

Vad är det för skillnad mellan inomhusförråd och förråd med direktåtkomst?

Inomhusförråden är belägna inne i byggnaden och nås via breda korridorer. Förråd med direktåtkomst ligger på markplan och har egen dörr utifrån vilket gör dem lättillgängliga även med bil.